I Børnehuset Ønskeøen er vi normeret til 44 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.