Ønskeøens læreplaner
Publiceret den 23. april 2010
Indholdsfortegnelse
  1. Hvad laver i Ønskeøen.

1. Hvad laver i Ønskeøen.

I Ønskeøen arbejder vi udfra udmeldte pædagogiske læreplaner.

 

For et halvt af gangen planlægger pædagogerne moduler.

De moduler giver børnene mulighed for stifte bekendskab med de udmeldte læreplaner.

 

De skal indholde følgende seks temaer:

1. Barnets alsidige personlige udvikling.

2. Sociale kompetencer.

3. Sprog.

4. krop og bevægelse.

5. Natur og naturfænomener.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

1. barnets alsidige personlige udvikling.

Ønskeøen arbejder med at udvikle det enkle barns personlige kompetencer. Børn der oplever at blive hørt og set, styrkes i udviklingen af deres personlige kompetencer. Pædagogerne arbejder så det enkelte barn, oplever at det bliver hørt og set, pædagogernes arbejde ligger ligeledes i at styrke barnets selvværd og respektere grænser, både egne og andres. 

Vi arbejder med at styrke barnets nysgerrighed/fantasi med forskellige kreative og musiske aktiviteter. Det er vigtigt at barnet udvikles intellektuelt. Styrke barnet i forståelse-tal-bogstaver-farver og former. Styrke barnets  brug af sproget, som et kommunikativt og konfliktløsende redskab, og kunne genkende egne og andres følelser, ved aflæsning af mimik og kropssprog. Give barnet mulighed for en intellektuel udvikling.

 

2. Sociale kompetencer.

Ønskeøen arbejder med de sociale kompetencer ved at styrke fællesskabet børnene imellem. Her tænkes der både på årgang, samt den enkelte stuegruppe og hele børnehaven samlet. I det fællesskab, arbejder pædagogerne for en udvikling af barnets sociale side. Barnet får mulighed for at udvikle ansvarlighed, empati, samarbejdsevner, forståelse for egne og andres følelser, samt evnen til at vise tillid og respekt for andre. At kunne bidrage til fællesskabet, men også at kunne modtage fra fællesskabet, og opleve at man er værdifuld i forhold til fællesskabet, er med til at styrke barnets sociale side. At kunne acceptere andres holdninger og værdigrundlag, er værdifuldt for mennesket i et demokratisk samfund.

Når der tilrettelægges projekter/moduler tages der hensyn til hvilken årgang det er rettet imod. Det pædagogiske arbejde bliver tilrettelagt så det enkelte barn, får mulighed for at lære at lytte-vente og samarbejde-løse mindre konflikter-få forståelsen for dit og mit.

En social kompetence, er at barnet får etableret fællesskab med de børn der er i Ønskeøen, og som barnet senere skal i skole med. 

 

3.Sprog.

Ønskeøen får hver uge besøg af bogbussen, her låner barnet 2 bøger med hjem til højtlæsning i hjemmet. I Ønskeøen er der samling på stuerne, her er der tilrettelagt forskellige emner f.eks: højtlæsning, rim og remser, synge, spille bordteater, herigennem får barnet kendskab til sprogets "finurligheder". Ved samling foregår der dialog/samspil mellem fortællingen og børnene. Der bliver lånt bøger fra bogbussen som bliver brugt ved samling.

Ved planlægningen af Ønskeøens årshjul, kan/vil der blive planlagt forskellige moduler med forskelligt indhold, som tilgodeser sproget.

 

4. krop og bevægelse.

Ønskeøens legeplads har forskellige legemiljøer. Legepladsen er placeret i et kuperet terræn. For at tilgodese og udfordre børnenes motorik er legepladsen indrettet så børnene kan: balancere-klatre-rutche-gynge hoppe-løbe-cykle m.m. Sandkasser hvor der kan bygges-graves m.m. Muligheder som det enkelte barn kan benytte selv eller sammen med andre børn og voksne.Ved siden af Ønskeøen ligger der boldbaner, her er der mulighed for boldspil, fælles sanglege, løb m.m.

Ved planlægning af Ønskeøens årshjul, kan/vil der blive planlagt moduler med forskellige indhold som tilgodeser krop og bevægelse, samt det sansemotoriske.

 

5. Naturfænomener.

For at tilgodese natur og natufænomener bruger Ønskeøen skov og strand, for at udforske dyr/planter og materialer som findes i den danske fauna, samt opleve årstidernes skiftende vejr. Legepladsen/boldbanen bliver ligeledes brugt i det daglige, til at udforske hvad der sker i naturen.

Ved planlægningen af Ønskeøens årshjul bliver der lagt ture til skov og strand i moduler som tilgodeser natur og naturfænomener.

 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

Ønskeøens yngste årgang har et tilrettelagt musikforløb fra musikskolen. Alle børn i Ønskeøen tager i teater, på det lokale bibliotek, stykkerne er målrettet børnenes alder. Ønskeøen tager/inviteres over på skolen til deres luciaoptog eller når der er skolekomedie, dette er med til styrke barnets tilknytning til nærmiljøet. Ønskeøens pædagoger bruger højtlæsning, historie, eventyr for at give børnene et indblik i den danske kultur, og i andre landes kultur. Ønskeøen tager en gang årligt til Zoo i København, udflugten er med til at give en oplevelse af danske og udenlandske dyr, samt muligheden for at snakke om Danmarks hovedstad. Denne oplevelse giver børnene en fællesoplevelse, og derved oplever de at være med i et socialt fællesskab med andre børn og voksne.

I nogle af de tilrettelagte moduler i årshjulet, vil der blive tilrettelagt projekter hvor farver, former, div. materialer såsom papir, karton, ler, maling m.m. vil blive anvendt.